Conferință științifico-practică
națională cu participare internațională
Locația: Online (Zoom)
17 - 18 februarie / 2021
Insolvabilitatea:
Probleme, realități,
perspective.
Conferința anuală
ORGANIZATORI
LIVE: Insolvabilitatea: Probleme, realități, perspective 17.02.2021
LIVE: Insolvabilitatea: Probleme, realități, perspective 18.02.2021
Despre conferință
insolvabilitatea, insolvabilitate și încă o dată insolvabilitate ...
______
INSOL.Moldova este conferința anuală care reunește profesioniști în domeniul insolvabilității și procedurilor judiciare de faliment/restructurare care își împărtășesc ideile teoretice și experiența practică în aplicarea cadrului normativ național și internațional, dar și a celor mai bune practici în domeniu.
PARTENERI
Macovei Gheorghe
Casa de Avocatură Macovei Enachi
Avocat, Doctor în Drept, Managing Partner Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI
Brînză Sergiu
Facultatea de Drept, USM
Doctor Habilitat, Profesor Universitar, Decanul Facultății de Drept, USM
Selevestru Irina
CNII Moldinsolv
Doctor în drept, Administrator Autorizat, Președintele Centrului Național de Instruire în Insolvență Moldinsolv
Popa Ion
UAAM
Administrator Autorizat, Președintele Uniunii Administratorilor Autorizați din Republica Moldova
Peste 50 de speakeri din domeniul insolvabilității se vor împărtăși cu experiența profesională
Piperea Gheorghe
Partener fondator SCA „Piperea & Asociații", Profesor de drept la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti
Salvgardarea intreprinderilor, obiectiv al UE si al UNCITRAL. Directiva redresarii si ghidul UNCITRAL privitor la redresarea IMM-urilor
18-02-2021
Belei Elena
Doctor în drept, Conferențiar universitar Șef Departament Drept Procedural, Facultatea de Drept, USM
Specificul căilor de atac în procedura de insolvabilitate
17-02-2021
Stan Târnoveanu
Partener Senior în cadrul societății de avocați Zamfirescu Racoti & Partners
Denunțarea contractelor pentru cauza legal a deschiderii procedurii de insolvavență. Principalel efecte cu privire la contractele încheiate de debitorul aflat în insolvență.
17-02-2021
Crețu Ion
Avocat, Administrator Autorizat, Lector universitar, Facultatea de Drept, USM
Anularea actelor frauduloase în procedura de insolvabilitate
17-02-2021
Stati Vitalie
Doctor în Drept, Conferențiar universitar, USM
Modul de redare a lui verbum regens în art. 252 și 253 din Codul penal: aspecte de lege lata și de lege ferenda
18-02-2021
Țăndăreanu Nicoleta
Doctor în Drept, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept, Judecător Înalta Curte de Casație și Justiție
Suspendarea executărilor silite individuale împotriva debitorului aflat în procedura de insolvență/insolvabilitate
17-02-2021
Țurcanu Radu
Judecător insolvabilitate, Președintele Judecătoriei Chișinău
Răspunderea subsidiară pentru nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate
17-02-2021
Agenda
17 februarie 2021
09:00 – 09:30
09:00 – 09:30
Înregistrarea participanților
09:30 – 10:00
09:30 – 10:00
Solemnitatea de deschidere a conferinței
Moderator: SELEVESTRU Irina, doctor în drept, administrator autorizat
10:00 – 13:00
10:00 – 13:00
Partea I
Moderator: MACOVEI Gheorghe, doctor în drept, lector universitar, avocat
Bloc 1: Actorii procedurii de insolvabilitate

13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
Pauza de prînz
14:00 – 17:30
14:00 – 17:30
Partea II
Moderator: SELEVESTRU Irina, doctor în drept, administrator autorizat
Bloc 2 – Denunțarea actelor frauduloase
Bloc 3 – Aspecte de procedură civilă
Bloc 4 – Creanțele creditorilor
18 februarie 2021
09:30 – 10:00
09:30 – 10:00
Înregistrarea participanților
10:00 – 13:00
10:00 – 13:00
Partea III
Moderator: MACOVEI Gheorghe, doctor în drept, lector universitar, avocat
Bloc 5 – Bancruta și insolvabilitatea frauduloasă
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
Pauza de prînz
14:00 – 17:30
14:00 – 17:30
Partea IV
Moderator: SELEVESTRU Irina, doctor în drept, administrator autorizat
Bloc 6 – Aspecte de drept comparat
Eveniment special
Gratuit pentru participanții conferinței

În cadrul conferinței, dl Macovei Gheorghe, partener conducător al Casei de Avocatură Macovei Enachi va efectua lansarea de carte "Procedura Examinării Cauzelor de Insolvabilitate".

Subiectele publicației:
  • Analiza situației în domeniul insolvabilității și a
    procedurilor de insolvabilitate
  • Aspecte introductive privind insolvabilitate și
    procedura de insolvabilitate
  • Intentarea procesului civil în legătură cu examinarea
    cauzelor de insolvabilitate
  • Examinarea în fond a cauzelor de insolvabilitate
Locația: Online (Zoom)
Materialele conferinței
Materialele conferinței vor putea fi ridicate la următoarele adrese:

Casa de Avocatură Macovei Enachi
m.Chișinău, str. Mihai Viteazul 15A, et.3

UAAM
m. Chișinău, str. Toma Ciorbă nr. 18

Telefon: + 373 22 929 929
Email: info@insol.legal
Abonați-vă la materialele publicate
Lucrările prezentate la conferință, întocmite conform cerințelor, vor fi publicate în Culegerea materialelor Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională „Insolvabilitatea: probleme, realități, perspective".